?meta title="DPL-vaalit 2008"

Debian-projektin päällikönvaalit 2008

Debian-projektin päällikkö on projektin virallinen edustaja ja korkein virkailija. Hän toimii Debianin hyväntahdonlähettiläänä ja projektin kasvoina yhteistyötahoille. Projektin sisällä DPL auttaa projektia toimimaan ja kehittymään koordinoimalla toimintaa ja varmistamalla kommunikaation toimimisen.

Uusi DPL valitaan vuosittain. Äänioikeus on kaikilla Debian-kehittäjillä, jotka ovat myös vaalikelpoisia. DPL-vaaleissa 2008 on kolme ehdokasta: Marc Brockschmidt, Raphaël Hertzog ja Steve McIntyre. Äänestys tapahtuu 30.3.-13.4. Uuden DPL:n toimikausi alkaa 17.4.

Ehdokkaat

Marc Brockschmidt: vaaliohjelma(eng.), blog
Raphaël Hertzog: vaaliohjelma(eng.), blog
Steve McIntyre: vaaliohjelma(eng.), blog

Ehdokkaiden IRC-väittely

DPL-ehdokkaat osallistuivat IRC-väittelyyn, väittelyn lokitiedosto HTML:nä.

Uudeksi DPL:ksi on valittu Steve McIntyre

Ääniä annettiin 401, äänestysprosentin ollessa noin 37% (lähde). Debian-projektin historian alhaisin äänestysprosentti oli osin odotettu, syyksi on esitetty kaikkien ehdokkaiden pätevyyttä ja toisaalta vaaliohjelmien samankaltaisuutta.

Steve McIntyre on ollut Debian-kehittäjä vuodesta 1996 ja DPL-ehdokkaana myös vuosina 2006 ja 2007. 2006 hän toimi "apulaispäällikkönä". McIntyren ohjelman mukaan hän haluaa DPL:nä lisätä projektin sisäistä viestintää ja muuttaa ryhmien viestintää säännöllisemmäksi. Vilkkaan ja avoimen viestinnän hän näkee myös tekevän projektista houkuttelevamman ulkopuolisille. Toisena ohjelmakohtana on työskentelyn tehokkuus. Tehokkuuteen vaikuttavat McIntyren mukaan nopean ja suunnitelmallisen toiminnan lisäksi kehittäjien projektiin käytettävissä olevan ajan realistinen arviointi. Kommunikaation ja tehokkuuden ongelmiin McIntyre haluaa puuttua keskustelemalla ja kannustamalla, mutta pitää mahdollisena sitä, että myös jyrkempiäkin toimia saatetaan tarvita.